V této době je pozastaveno přihlašování do zájmových útvarů pořádaných Střediskem volného času. Přihlašování na školní rok 2024/2025 spustíme v posledním srpnovém týdnu.