• Zdravotní cvičení pomáhá ke zlepšení špatných životních návyků. Využívají se zde všechny dostupné pomůcky, které má středisko v současné době k dispozici. Overbaly k procvičování drobné motoriky, velké míče k procvičování svalů dolních končetin, břišních svalů, k nácviku správného držení těla a posilování drobných svalů kolem páteře. Pravidelně se zde cvičí také s flexibary, pet láhvemi naplněnými  vodou, step bedničkami  atd.
   • Doporučený věk: neomezeno
   • Místo konání: SVČ, Kom. sady 1334
   • Čas konání: ÚT 15:00 – 16:00 1. skupina; ÚT 16:00 – 17:00 2. skupina
   • Cena: 700 Kč
   • Vedoucí kroužku: Věra Novotná