DEN, MĚSÍC, ROK
Vypište jméno vedoucího / vedoucích kroužku
Celoroční zápisné / zápisné na I. pololetí je nutné uhradit do 31. října, na II. pololetí do 31. ledna. Zápisné za kroužky lze platit hotově v kanceláři SVČ, nebo převodem na bankovní účet 1881316359/0800 s poznámkou o jaký kroužek se jedná a jménem dítěte. Za bezpečnost dítěte zodpovídá SVČ Lipník n/Bečvou pouze po dobu trvání kroužku či soutěže. SVČ Lipník n/B si vyhrazuje právo neotevřít nabízené zájmové útvary, do nichž se nepřihlásí stanovený počet zájemců. Přihlášeným bude v tomto případě zápisné vráceno v plné výši. Zápisné je stanoveno pro jednotlivé zájmové útvary odlišně s ohledem na náročnost činnosti a náklady s ní spojené. Je obvykle hrazeno při zápisu na celý školní rok, případně pololetí, pokud není dáno jinak. V případě že řádně přihlášený účastník pravidelné zájmové činnosti přestane na zvolený ZÚ docházet, nevzniká mu nárok na vrácení zápisného. Výjimku může potvrdit ředitel SVČ v případě úrazu, dlouhodobé nemoci, přestěhování apod. na základě žádosti účastníka (zástupce) a po předložení příslušných dokladů. V případě, kde se ZÚ zúčastňují různých soutěží, je výběr dětí čistě v kompetenci vedoucích ZÚ.
Osobní údaje uvedené v přihlášce budou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 za účelem zabezpečení dané služby. Více informací naleznete ZDE.