Kulturní dům Echo slouží pro pořádání zábavných akcí a vzdělávacích pořadů. V Echu se konají koncerty, divadla, promítání, společenské akce, plesy, semináře, konference, besedy, výstavy, pořady pro děti i dospělé. Pracovníci domu akce pořádají, pomáhají s organizací nebo je koordinují.

Budova pochází z 20. let minulého století, kdy sloužila jako orlovna. Kino se v ní začalo provozovat teprve po druhé světové válce. V 60. letech přibylo i letní kino. Po roce 1990 začal objekt chátrat. Zastupitelstvo města v roce 2011 rozhodlo o rekonstrukci a přestavbě na důstojný kulturní dům, který dostal název Echo. V prosinci 2013 se Echo slavnostně otevřelo.

Provozní doba

Kulturní dům i kavárna jsou otevřeny pouze v době konání akcí. Kavárnu otevíráme hodinu před jejich začátkem.
Individuální návštěvy a prohlídky je možné domluvit na telefonních číslech / e-mailem:
734 587 706, bakesova@svclipnik.cz (Marta Bakešová – provozní)

Adresa