Historie objektu

Kulturní dům Echo se nachází v centru města jižně od historického jádra. Historie vzniku budovy není zcela známá. Její nejstarší část, bývalý kinosál, patřil tělovýchovné Jednotě čs. Orla, která v Lipníku vznikla v roce 1910. Podle typu konstrukcí a mohutného podsklepení je zřejmé, že Orlovna fungovala ve starším objektu, který původně pravděpodobně sloužil jako výrobní nebo skladovací prostor. Na začátku minulého století se totiž v okolí Orlovny nacházely hned dva pivovary. V první polovině 20. století zde byl zřízen promítací sál, k západnímu průčelí Orlovny byla ve 30. letech v souvislosti se zřízením kinematografické produkce přistavena promítací kabina. Tak vzniklo kino Svornost, za okupace přejmenované na Orbis. Po válce bylo znovu přejmenováno na kino Svět a přestavěno na širokoúhlé promítání. Koncem 60. let bylo jižně od budovy v akci „Z“ postaveno letní kino. Prvně se zde promítalo 30. dubna 1968, naposledy 29. srpna 2010. Kino Svět bylo v polovině 70. let kompletně zrekonstruováno, při poslední úpravě v polovině 90. let 20. století byl kinosál přestavěn na multifunkční sál.

Přestavba

Na podzim roku 2012 bylo započato s rekonstrukcí kina Svět na kulturní dům Echo, která trvala 12 měsíců. Záměrem bylo umístit kulturní dům do stávajících prostor bez nároků na zvětšení objektu. Po architektonické stránce neměla budova jednotný stylový výraz a její přestavba se tak nemohla opřít o čistou slohovou rekonstrukci. Hlavním kritériem bylo vyhovět požadavku funkčnosti kulturního domu vybaveného moderním technickým zázemím a vytvořit tak kultivované prostředí vhodné k pořádání významných společenských událostí. To se podařilo a kulturní dům Echo byl slavnostně otevřen 3. prosince 2013. Celá rekonstrukce byla financována z rozpočtu města, stavební práce a technologie mají hodnotu téměř 32 mil. korun.

Zvláštní pozornost si zaslouží osvětlení objektu. Originální řadu speciálních osvětlovacích těles, jejichž design je jednotný u všech interiérových i exteriérových variant, vytvořila pro Echo designérka, sochařka a výtvarnice v kovu Christine Habermann von Hoch. Každý kus je originál, nesoucí otisk autorčina osobitého uměleckého rukopisu.

S přestavbou kina Svět na kulturní dům v roce 2013 byla spojena kultivace přilehlého prostoru. Po demolici zrušeného letního kina tak vznikl v Lipníku další zajímavý prostor. Vkusná parková úprava zdobí okolí frekventované pěší zóny, spojující centrum města se sídlištěm Zahradní.

Sklepení

Rozsáhlé dvoupodlažní historické sklepení je tvořeno několika valeně zaklenutými halami vzájemně propojenými průchody.

Objekt byl původně součástí komplexu budov kolem měšťanského pivovaru (dnešní budova Policie ČR). Sdílí proto některé společné konstrukce s domy na sousedních parcelách (severním a východním směrem). Před 100 lety tedy sloužily tyto sklepy pivovaru a dokonce z něj do sklepů údajně vedl pod silnicí svažitý tunel, kterým byly posílány sudy s pivem.

Koncem 30. let k budově Orlovny a sousedícího lidového domu „Nadsklepí“ s hospodou patřilo také letní hřiště a stinná zahrada.

Sklepy měly různé účely. Podle vyprávění pamětníků se pod Orlovnou cvičívalo, hrálo loutkové divadlo, skladovalo se zde pivo pro hospodu, později v 70. letech se tu uchovávalo ovoce a zelenina.

Podle dochovaných zápisů z jednání se ještě v říjnu 1989 uvažovalo o tom, že sklepy měly sloužit jako stálý protiradiační úkryt.

Sklepy si svůj unikátní ráz zachovaly dodnes, a to navzdory všem přestavbám budovy nad nimi.