Úvod

Galerie Konírna se nachází v pravém (západním) hospodářském křídle zámku v budově bývalé konírny pod střešní zahradou.
Majitelem objektu je město Lipník nad Bečvou.
Přístup do galerie je možný přes atrium na západní straně, do kterého se vchází kovanou brankou ze zámeckého parku za schody na střešní zahradu.

V přízemí galerie je k dispozici velký výstavní sál – citlivě upravený rozlehlý prostor industriálního rázu, který je vybaven kvalitním galerijním mobiliářem a skýtá výborné podmínky pro špičkové umělecké expozice.

Nad hlavním sálem se využívá menší výstavní prostor Na Patře, vhodný pro komorní výstavy, instalace subtilnějších exponátů či panelové expozice.

Uzavřený venkovní prostor atria galerie na západní straně objektu nabízí příjemné posezení a možnost instalace větších exteriérových objektů.

Historie

Hospodářská křídla zámku dle dochované ikonografie vznikla současně s výstavbou hlavní zámecké budovy nebo krátce po ní – nejpozději k datu přenesení správy panství z Helfštýna do Lipníka v r. 1626. Písemné záznamy z konce 18. století uvádějí, že v pravém (západním) křídle byly maštale pro koně a byty kočích. V roce 1830 se v odhadech moravských panství uvádějí v západním křídle koňské stáje zaklenuté z jedné poloviny a z druhé poloviny plochostropé.
V 60. letech 19. století zámek radikálně pseudobarokně a pseudoempírově přestavěla majitelka panství Gabriela z Dietrichštejna, provdaná Hatzfeld-Wildenburg.
V r. 1869 je v popisu budov kvůli pojištění zapsán zámek, pravé a levé hospodářské křídlo. U pravého hospodářského křídla je podrobně uvedena zámecká terasa železobetonová s koňskou stájí a kočárovnou.
Na střeše konírny se nachází unikátní střešní zahrada. Již z r. 1863 pochází první skica tužkou, na níž stavitel Josef Zürke navrhl vybudování terasy nad budovou koňských stájí.
Tak vznikla technicky zajímavá a dodnes originální střešní zahrada, nejstarší v zemích severně od Alp, nejstarší na území České republiky. Rozloha zahrady je cca 600 m².

Rekonstrukce

Rekonstrukce západního hospodářského křídla zámku probíhala od března roku 2009 do dubna 2010 a její celkové náklady se vyhouply na 22 mil. korun. Městu pomohla dotace z ROP Střední Morava ve výši cca 16 mil. korun.
Opravený objekt byl slavnostně předán veřejnosti k užívání 30. června 2010.

Logo

Od jara roku 2010 zdobí prostor zámeckého nádvoří kovaná plastika KŮŇ uměleckého kováře Pavla Tasovského. Jedná se o nejoblíbenější exponát 5. ročníku exteriérové výstavy kovářského umění v Lipníku n. B. Kov ve městě. Na četná přání obyvatel město tuto plastiku po skončení výstavy zakoupilo a umístilo před objekt bývalé zámecké konírny. Interaktivní kinetické umělecké dílo si obyvatelé oblíbili.  Plastika se dokonce stala symbolem Konírny a ústředním motivem grafického loga, jehož autorem je Ing. arch. Ladislav Palko (do elektronické podoby jej převedl grafik Roman Witasek a mírnou úpravou s novým logem SVČ jej sjednotila Ing. arch. Kristýna Franková).

Adresa a kontakt

Bratrská 358

75131 Lipník nad Bečvou

Galerii Konírna najdete v areálu zámeckého parku, kam lze dojít z ulice Bratrská. Konají se zde vernisáže, výstavy, ale i besedy nebo koncerty.