Prostory SVČ Lipník nad Bečvou (herna Stonožka, velký i malý sál, klubovna s kuchyňkou), kavárnu Konírna či KD Echo si můžete i pronajmout. Více o pronájmech se dozvíte na e-mailu polcarova@svclipnik.cz.

 

Tato sekce obsahuje informace týkající se provozu Střediska volného času.