Letní příměstské tábory Střediska volného času Lipník nad Bečvou, p. o.
jsou zahrnuty do projektu podpory komunitních táborů, které na území MAS
Moravská brána jsou v roce 2023 financovány z Operačního programu
Zaměstnanost plus.

Komunitní příměstské tábory – přispějí k “posilování rodinných vazeb s
cílem podpořit soudržnost a funkčnost rodiny jako uskupení, které
zásadním způsobem ovlivňuje životní cestu každého jednotlivce, utváří
jeho osobnost a celkově předurčuje stupeň jeho bio-psycho-sociálního
zdraví a pohody po celý život.”

Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost plus.

FOTOGRAFIE Z PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ JSOU K DISPOZICI NA TOMTO ODKAZU.