Letní příměstské tábory SVČ Lipník nad Bečvou, p. o. II.

registrační číslo projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015053

Projekt je realizován v období od 1. 4. 2021 do 30. 09. 2022 a je určen pracujícím rodičům, rodičům vracejícím se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené. Dále rodičům, kteří jsou evidováni na Úřadu práce, a zaměstnání si hledají. Projekt je zaměřen i na studující rodiče, včetně účastníků rekvalifikačních kurzů. Cílem je zjednodušit rodinný a pracovní život osobám z cílových skupin na území MAS Moravská brána a zlepšit jejich situaci na trhu práce.

Klíčové aktivity: Příměstské tábory zajišťují péči o děti předškolního a školního věku o letních prázdninách. Tábory probíhají ve všední den, kdy jsou rodiče dětí v zaměstnání a potřebují zajistit péči o děti. V rámci projektu bude realizováno 16 letních, tematicky zaměřených příměstských táborů, jež přispějí ke sladění pracovního a rodinného života osob na území MAS Moravská brána.

Příměstské tábory jsou také ideální prevencí proti nežádoucímu trávení volného času bezprizorních dětí. O děti se zde stará kvalifikovaný personál, který citlivě děti vede ke spolupráci formou her. Zařazuje nejrůznější aktivity, pobyt venku, výtvarné tvoření i odpočinek.

Pokud o tento projekt máte zájem a přejete si využít dotovanou cenu tábora, vaše trvalé bydliště se musí nacházet v některé z 32 obcích spolku MAS Moravská brána, z.s.

K ZAŘAZENÍ DO PROJEKTU STAČÍ I PRACOVNÍ VAZBA RODIČŮ NA 32 OBCÍ SPOLKU MAS MORAVSKÁ BRÁNA, Z. S.

MAS Moravská brána, z. s. je zapsaný spolek, který působí v jihovýchodním cípu Olomouckého kraje, mezi městy Přerov a Hranice, na území tří mikroregionů Lipensko, Pobečví a Záhoří-Helfštýn. Jedná se o celistvé území 32 obcí s přirozeným centrem, městem Lipníkem nad Bečvou. Podrobný seznam obcí naleznete ZDE

Pro začlenění do projektu jsou potřebné tyto dokumenty:

  1. Podepsaná přihláška na tábor
  2. Potvrzení o vazbě na pracovní trh od obou rodičů
  3. Monitorovací list od obou rodičů
  4. Smlouva o poskytování služeb péče o dítě
Podepsaná přihláška na tábor – nejlépe oběma rodiči.
Potvrzení o zaměstnání či evidenci na ÚP od obou rodičů.

Musí být originál a potvrzení nesmí být starší dvou měsíců než je datum zahájení tábora. Vypisuje se jednou za léto.

Potvrzení ke stažení zde:

Pokud je rodič zaměstnancem, potvrzení získá na mzdové účtárně.

Osoba OSVČ si nechá na OSSZ potvrdit, že má uhrazené sociální pojištění, ke stažení ZDE

Pokud je dítě ve výlučné péči jednoho z rodičů, přinese rodič čestné prohlášení. Formulář ke stažení ZDE

Monitorovací list od obou rodičů

Musí být originál. Monitorovací list stačí vypsat jednou za celé léto, i když dítě navštíví více táborů.

Smlouva o poskytování služeb péče o děti

Vypisuje se jednou na celé léto, jen se zaškrtne počet táborů.

 

 

Letní příměstské tábory SVČ Lipník nad Bečvou, p. o. I.